Amerika öncülüğündeki batının çevrelediği Çin-Rusya bloku ve Türkiye’nin tercihi

Joe Biden’ın başkanlığında ABD, yeni nesil soğuk savaş olarak nitelenebilecek yapıyı pekiştirmede iki önemli ekonomik inisiyatif başlatıldı. Bunlardan ilki 22 Mayıs 2022 tarihinde Tokyo’da ilan ettiği Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi (IPEF) iken (Şekil 1), ikincisi 10 Eylül 2023 tarihinde Yeni Delhi’de duyurulan Hindistan-Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridorudur (IMEC) (Şekil 2). Birinci inisiyatif Japonya’dan başlayarak Avustralya ve Yeni Zelanda dahil Hindistan’a kadar olan Pasifik ve Hint Okyanusundaki ülkeleri kapsayan ve Çin’i denizden kuşatan geniş bir coğrafyayı hedeflerken, ikinci inisiyatif Hindistan’dan başlayarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Yunanistan güzergahını izlemektedir. Japonya’dan Akdeniz’e kadar olan güzergâhın deniz, demir ve kara yolları bağlantılarıyla başlıca dört ayağının olması öngörülmektedir. Bağlantılı ekonomi, dirençli ekonomi ve tedarik zincirleri, temiz ekonomi ve adil ekonomi.

Devamı Z Raporu Mart 2024 sayısında…

Dikkat çekenler...