Adil dünya için adil para şart

İtibari paranın düzenin zirvesi olarak kabul edilen Amerikan dolarının tahtının sallandığı bir döneme adım adım ilerliyoruz. Fakat bu süreç toptan bir değişimi veya “yıkımı” getirir mi? Bunu yakın zaman için söylemek zor olsa da itibari para düzeninde parayı basan ülkenin tüm kaynakları senyoraj hakkı olarak toplaması tüm ülkelerde ciddi bir rahatsızlığa sebep olmaktadır.
TARİHSEL SÜREÇ NASIL?
Petro-dolar, petrol satışlarından elde edilen geliri tanımlamak için kullanılan terimdir. Petrol satın almak isteyen her ülke ya da kuruluş, karşılığında dolar vermek, bu doları da bir yerden bulmak zorundadır. Petrolün dolar cinsinden fiyatlanması, dolara yönelik uluslararası talebin, dolayısıyla rezerv para olmaya devam etmesinin en güçlü dayanağıdır. Çünkü dünyada enerji yani petrol talebi sürekli artmaktadır, piyasa genişlemektedir.
TARİHİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIĞI NEDİR?
Petro-dolar ilişkisi Bretton Woods sisteminin; “tarihin en büyük dolandırıcılığı” diye adlandırdığım “dolar karşılığı altın” sisteminin, ABD’nin tüm altınları topladıktan sonra bitirmesiyle ortaya çıkan boşluğu doldurmaya dönük tezgâhıdır. 1970’li yılların başlarında Avrupa ve Japonya gibi ülkelerin kazandığı rekabetçilik ve Vietnam Savaşı harcamalarının ABD ekonomisine getirdiği yük var olan iktisadi düzeni ABD adına sarsmaya başlamıştır.

Devamı Z Raporu Mayıs 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...