ABD Kongresi yeni enerji yasasını kabul etti

Geçen yılın sonunda yaşanan hareketlilik sonucunda, ABD Kongresi başta enerji olmak üzere ABD dış politikasına dair yeni bir yasayı kabul etti. Yasa Başkan Donald Trump tarafından onayladı. Bundan daha fazla dikkat çeken gelişme ise, 2020 Konsolide Ödenekler Yasası’na dahil edilen ve onun bir parçası olarak kabul edilen 2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası idi. Söz konusu yasa Kıbrıs, Yunanistan
ve İsrail arasında ortaya çıkan siyasi antanta destek olmak üzere tasarlanmıştır. Enerji geliştirme soruları mevzuatta önemli bir yer tutsa da, bununla sınırlı değildir.

Kanun, Trans-Adriyatik Boru Hattının (TAP) tamamlanmasını ve Doğu Akdeniz boru hattının geliştirilmesini ve aynı zamanda bölgede sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerin geliştirilmesini  desteklemektedir. Burada amaç, bölgesel enerji ihtiyacını Rusya Federasyonu’ndan farklı bir ülkeden karşılayarak, enerji tedarikini çeşitlendirmektir. Ancak yasada, böyle bir amaç için herhangi bir fon tahsisi
özellikle yer almamaktadır.

Bu yasa, Amerikan iş dünyasının katılımını ve bölgedeki enerji araştırma ve geliştirme yatırımlarını teşvik etmek amacıyla ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi’nin kurulmasını gerektiriyor. ABD’de kurulması öngörülen merkez, bir dizi ilgili uygulamalı bilimlerde teknolojik yeniliği teşvik etmek için yüksek öğrenim kurumları ve özel sektör de dahil olmak üzere geniş bir kapsama sahip olacaktır.

Devamı Z Raporu Şubat 2020 sayısında …

Dikkat çekenler...