2020 kâbus yılıydı

2020 yılı, iktisat literatürüne 1929 büyük dünya buhranından sonra en yıkıcı sonuçları olan bir yıl olarak geçecektir. En ölümcül salgınlardan birinin yaşandığı, salgın nedeniyle adeta hayatın durduğu, sosyo-ekonomik yaşam hafızasının, modellerinin değiştiği ve artçı etkilerinin çok tartışılacağı bir yıl olduğu görülmektedir.

2020 yılının bundan yüzyıllar sonra da pandemi yılı olarak hayatın çeşitli alanlarında dersler almak için örnekleneceği kesin.

Sağlık sıkıntıları, vaka ve ölüm sayıları, tedarik zincirleri, gıda güvenliği, sosyal hayata yönelik kısıtlamalar ve akla-hayale gelmeyecek yaşam kısıtlamaları 2020 yılının anahtar kelimelerinden bazıları.

2020 yılının dünya ve Türkiye ekonomisi açısından ne anlam ifade ettiğini bazı makro ekonomik göstergeler ışığında kısaca değerlendirelim.

EKONOMIK BÜYÜME PERFORMANSI NISPETEN IYI

2019 yılının sonlarına doğru IMF 2020 yılı için küresel ekonomik büyümeyi yüzde 3,3 olarak tahmin etmiştir. Yine 2020 yılı için OECD yüzde 2,9, Dünya Bankası yüzde 2,5 küresel büyüme tahmini yapmıştır. YEP programında yüzde 5 olarak belirlenen Türkiye ekonomisinin 2020 büyüme tahmini Dünya Bankası ve OECD’ye göre yüzde 3 civarında açıklanmıştı.

Devamı Z Raporu Ocak 2021 sayısında …

Dikkat çekenler...