ZENGiN VE FAKiR ÜLKELER ARASINDA 100 KAT FARK VAR

İslam ülkeleri dünya nüfusunun yüzde 23’ünü, petrol rezervlerinin yüzde 69’unu, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 57’sine sahip. Ancak dünyanın en fakir 48 ülkesinden 21’i de İslam ülkesi. Aynı zamanda İslam Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zenginle fakir arasında 100 kat fark olduğunu hatırlatarak, bölgede huzurun sağlanması lazım diyor. Hisarcıklıoğlu’na göre, o da ticaretle mümkün.

Mehmet Ali Doğan

shutterstock_102708536

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yaklaşık 1 milyon 300 bin işletmenin üye olduğu bir örgüt. Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye’yi TOBB adına hem AB iş dünyasının örgütü Eurochambres yönetiminde, hem Uluslararası Ticaret Odası (ICC) yönetiminde üst düzeylerde temsil ediyor. Bununla beraber İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görevi var. Haliyle hem dünya, hem Avrupa Birliği, hem de İslam coğrafyası ekonomisine ilişkin; başka kimselerde olmayan bir farklılığı var. Hisarcıklıoğlu bunu, “Ben işadamıyım. Bu örgütler de iş dünyasının küresel ve bölgesel düzeyde temsil edildiği örgütler. Tüm iş dünyası örgütlerinde aslında gündemimiz aynıdır. Biz, yatırım yapacak, üretim yapacak ve ticaret yapacak uygun koşullar isteriz. Tüm iş dünyası örgütlerinde ana gündem maddemiz bunlardır. Ama elbette, her iş dünyası örgütünün kendine özgü işleyiş kuralları var. İş yapma biçimi var. Muhatap olduğu makamlar farklı. Örneğin, ICC küresel düzeyde ticaret, yatırım ve üretim kurallarını takip eder. Eurochambers ise aynı konuları AB kurumları nezdinde takip eder. İslam Ticaret Odası ise, bu defa İslam Ülkeleri hükümetlerine dönük faaliyet gösterir” diye açıklıyor. İslam ülkelerine dair değerlendirmesi ise oldukça düşündürücü. Dünya nüfusunun yüzde 23’üne, petrol rezervlerinin yüzde 69’una ve doğalgaz rezervlerinin de yüzde 57’sine sahip İslam coğrafyası, dünyanın en fakir 48 ülkesinden 21’ini de barındırıyor

TOBB Başkanı, İslam ülkeleri arasındaki farkın 100 kat olduğunu hatırlatıyor ve bölgede huzurun sağlanması için ekonomik işbirlikleri ve ticaret öneriyor

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Temmuz 2016 Sayısında…

Dikkat çekenler...