Kültürler Arası Bağlamda Örgütler ve Yönetim

kitap5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeynep Aycan, Rabindra N. Kanungo,
Manuel Mendonça

Yayınevi: Koç Üni. Yayınları
Sayfa sayısı: 402

Kültürler Arası Bağlamda Örgütler ve Yönetim; insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve kültürler arası yönetimle ilgili temel unsurları bir araya getiriyor. Liderlik, takım çalışması, motivasyon, iletişim, çatışma yönetimi, çalışan tutumları, iş-hayat dengesi, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, etik yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk, örgütsel yapı ve değişim alanlarındaki temel teorik yaklaşımların tartışıldığı kitap öğrenciler için olduğu kadar; küresel yöneticiler, danışmanlar ve araştırmacılar için de bir referans niteliği taşıyor. Kitap, aynı zamanda 2015 yılında Chartered Management Institute Yılın Yönetim ve Liderlik Kitabı ödülünü aldı.

Dikkat çekenler...