Yüzyıl dönümünde yaşamak: Devrimler ve etkileri

Bu yıl Ekim Devrimi’nin yüzüncü yılı. Yüz yıl önce, Ekim Devrimi, 20. yüzyılın gidişatını ve dünya düzenini sonsuza kadar değiştirmek için yapıldı. Hala dünya düzenini değiştirmeyi sürdürdüğünü de söylemek mümkün ancak bunu ideolojik olarak değil fakat milliyetçi yanıyla yaptığını söyleyebiliriz. Sonuçta Ekim Devrimi bir Rus devrimiydi ve uluslararası perspektifi olan ulusal bir devrimdi. Bu devrim kendini Leninist bir hareketten Stalinist bir devlet kuruculuğuna, Soğuk Savaş sırasında bir süper güce ve bugün ise kendini Sovyet sonrası tüm alanı dolduran bugünün Rusya Federasyonu’na dönüştürerek üzerimizdeki etkilerini hala sürdürebiliyor. Bu yazının amacı daha yetkin bir çok kişinin yaptığı gibi Ekim Devrimi’ni çalışmalarıyla ve yorumlarıyla yargılama amacı taşımıyor. Ancak açık olan bir şey var ki o da Ekim Devrimi’nin nihai olarak pragmatizme dönüştüğü ve Sovyetler Birliği yönetiminin devasa ülkeyi yönetmek ve devleti ayakta tutabilmek için zalim ve baskıcı bir niteliğe büründüğüdür. Ve bu ülkenin boyutu düşünüldüğünde kürenin bir bölümü üzerinde de ideolojik söylemi ve etkisinin yayıldığını da not etmek gerekiyor. Ülkenin başına geçen liderlerin hem Sovyetler Birliği’ni tek parti yönetimi ile birlikte ayakta tutmak, hem de dünya sahnesindeki güçlü konumunu sürdürmek gibi ikili bir sorumlulukları olduğunu da vurgulamak gerekiyor.

Devamı Derin Ekonomi Mart 2017 sayısında …

Dikkat çekenler...