Yunan-Türk ilişkilerini elitlerin gözünden değerlendirmek

Geçenlerde (Aralık ortasında tamamlanan) Kadir Has Üniversitesi tarafından finanse edilen, Türk elitlerin Türkiye dış politikası ve Yunanistan-Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendirdiğine dair ilginç bir araştırma gerçekleştirdim. Bu çalışmanın fikri, daha önce London School of Economics’in Hellenik Aratırmaları için bir başka Yunan meslektaşım ile birlikte 2014’te gerçekleştirdiğimiz ve Yunan elitlerinin Türkiye’nin dış politikası ve Yunan-Türk ilişkileri üzerine görüşlerine dair araştırmaya dayanıyordu. Araştırmaya katılanlar iş dünyası, gazetecilik, diplomasi, askeriye, politika ve akademi dünyasından insanlardı.
Genel kamuoyu yerine elitlere odaklamanın nedeni, bu grubun sadece kamuoyu oluşumundaki öneminin yanı sıra bu yöndeki politikaların nasıl şekillendirileceğini de belirliyor olmalarından kaynaklanıyor. Elitlerin görüşleri, Türkiye ve Yunanistan ilişkileri bazında büyük ölçüde kamuoyunun da bakışını yansıtıyor ve iki ülke arasında 1999’da başlayan yakınlaşmaya karşın temel konularda devam eden uzun vadeli anlaşmazlıklar ile öteki hakkındaki bakışları temsil ediyor. İki ülkede de elitlerin kafa yapısını ortaya koyan temel bulgular şöyle: Birincisi yakınlaşma konusunda ciddi bir destek var iki tarafta da. Türk elitlerin yüzde 89’u yakınlaşmaya destek verirken, Yunan tarafında bu oran yüzde 63.5.
Öte yandan iki tarafın da ötekine duyduğu güven ise çok düşük seviyede. Türk tarafı yüzde 28 oranında karşı tarafa güvenirken, Yunan elitleri ise yüzde 11.4 seviyesinde güvene sahip. Bu tür güven eksikliği elbette karşılıklı ilişkileri etkileyen temel konulardan birisi. Türk perspektifinden bakıldığında Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ndeki algılanan rolü ve önemi arasında neredeyse doğrudan bir korelasyon var. Aynı zamanda bu ilişki Yunanistan’ın AB dışında alternatifi olmaması ve Türkiye’nin uluslararası planda daha önemli bir rolü olması (71.5%) ve batıdan uzaklaşması da (79.1%) rol oynuyor. Ankete katılanların yüzde 47.7’si Yunanistan’ı önemli bir AB üyesi olarak görürken, yüzde 66.3’ü Yunanistan’ın küçük olmasına karşın AB ve NATO politikalarını etkileyebileceğini, yüzde 84’ü ise Yunanistan’ın AB’ye üyelik dışında bir alternatifi olmadığını düşünüyor. Türk elitlerin yüzde 50.6’sı Yunanistan’ın AB üyeliğini bir tehdit olarak görüyor. Bunun yansıması olarak, Türk tarafında sadece yüzde 25lik bir kesim Yunanistan’ın Türkiye’nin üyelik sürecini desteklediğini düşünürken, öte yanda Yunan elitlerin yüzde 51.6’sı Türkiye’nin üyelik sürecinin sürekli desteklenmesi gerektiğine inanıyor

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Şubat 2017 sayısında….

 

Dikkat çekenler...