Yeşil inovasyon, ekonomileri nasıl canlandırabilir ve emisyonları nasıl azaltabilir?

Düşük karbonlu teknolojileri daha ucuz ve daha yaygın hale getirmek, zararlı emisyonları azaltmak, son derece önemli. Elektrikli arabalar ve temiz hidrojenden yenilenebilir enerji ve pil depolamaya kadar hafifletme ve adaptasyon için yeşil inovasyonda uzun yıllardır ilerleme var.

Ancak daha yakın zamanda, yeşil inovasyondaki ivme yavaşladı. Ve vadeden teknolojiler, özellikle emisyonları azalmada düşük gelirli ülkelere yeterince hızlı yayılmıyor. Yeşil inovasyon, 2010 yılında toplam patent başvurularının yüzde 10’unda zirveye ulaştı ve o zamandan beri hafif bir düşüş yaşadı. Yavaşlama, petrol fiyatını düşüren yenilenebilir enerji gibi bazı ilk teknolojilerde inovasyonun hızını yavaşlatan teknolojik olgunluk da dahil olmak üzere çeşitli faktörleri yansıtıyor.

Daha yavaş ivme endişe verici. Çünkü yeşil inovasyon sadece iklim değişikliğini kontrol altına etmek için değil, aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik etmek için de önemli. Daha iddialı iklim planları maliyetleriyle endişeleri artırıyor. Ülkeler iklim konusunda ortaklaşa hareket ettiğinde, düşük karbonlu inovasyonu ve bunun gelişmekte olan pazara ve gelişmekte olan ekonomilere transferini hızlandırabilirler. Araştırmalar, yeşil patent başvurularını iki katına çıkarmanın, temel bir senaryoya kıyasla beş yıl sonra gayri safi yurtiçi hasılatı ürünü yüzde 1,7 artırabileceğini gösteriyor. Ve bu en keskin tahminlerin altında  kalıyor. Diğer tahminler etkinin dört katına kadar olduğunu gösteriyor.

Devamı Z Raporu Aralık 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...