WEF: Gıda arz güvenliği küresel tehdit

WEF tarafından 17’nci Küresel Riskler Raporu 2022 yayımlandı. Rapor, uzmanlarına yönelttiği sorularla kısa ve orta vadeli sorunların sıralamasını da yayımlamış. İlk ondaki sorunların neredeyse sekizinin gıda arz sorunu ile girdisi veya çıktısı olarak ilintili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır…

Dünya Ekonomik Forumu tarafından, Marsh&McLennan Şirketleri, SK Group ve Zurich Sigorta Grubu ile Oxford Martin Okulu’nun (Oxford Üniversitesi), Singapur Ulusal Üniversitesi’nin stratejik ortakları ve Wharton Risk Yönetimi ve Karar Süreçleri Merkezi’nin (Pennsylvania Üniversitesi) akademik danışmanlarıyla hazırlanan rapora göre uzmanlarla yapılan küresel ankette her 6 kişiden sadece 1’i iyimser ve hatta her 10 kişiden yalnızca 1’i küresel toparlanma sürecinin hızlanacağına inanıyor. Ayrıca uzmanların yarıya yakını, küresel ekonomik iyileşmenin önümüzdeki üç yıl içinde değişken ve dengesiz olacağına inandıklarını belirtiyor.
Zurich Sigorta Grubu Riskten Sorumlu Başkanı Peter Giger’a göre; “İklim krizi, insanlığın karşı karşıya olduğu uzun vadeli en büyük tehdit olmaya devam ediyor. İklim değişikliği konusunda harekete geçilmemesi, küresel GSYH’yi altıda bir oranında küçültebilir ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda alınan taahhütler, amaçlanan hedefe ulaşmak için hala yeterli değil. Hükümetlerin ve şirketlerin karşılaştıkları risklere göre hareket etmeleri, ekonomileri ve insanları koruyan yenilikçi, kararlı ve kapsayıcı bir geçişi teşvik etmeleri için çok geç değil.”

Devamı Z Raporu Şubat 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...