Varoluşsal düşünceler ve tehditler

Ağustos ayının başlarında, Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da gerilla savaşıyla iktidarı ele geçirerek 1975-79 arasında ülkeyi yöneten Maocu radikal komünist hareket Kızıl Khmerler’in ikinci adamı Nuon Chea 93 yaşında hayatını kaybetti. Nuon Chea, Kızıl Khmerler teşkilatının kurucusu ve 1976 ilâ 1979 yıllarında Kamboçya Başbakanı olan Pol Pot’un ardından gelen ikinci lider ve 1975-1979 yılları arasında yaklaşık 2 milyon Kamboçyalının açlıktan ve zorunlu çalışmadan ölümüne sebep olan ultra-Maocu grubun ideolojik beyni idi.

Nihayet 2007’de Kamboçya’da Nuon Chea’yı ve teşkilatın diğer üyelerini Vietnamlılara ve Cham Müslüman azınlık grubuna karşı soykırım suçundan mahkûm eden BM destekli bir mahkeme kuruldu. Tıpkı 1994’de Ruanda’da 800 bin Tutsi’nin öldüğü 100 gün süren katliam, 1990’larda Bosna’daki ölüm tarlaları veya diğer pek çok kitle imha girişimleri gibi, Pol Pot’un zulmü, dünyanın özellikle İkinci Dünya Savaşı ve Holokost gibi büyük trajedilere sahne olması sonrasında gerçekleşti.
Katliamlara “dur” demek için sözde güç kazanan uluslararası toplum, savaş sonrası uluslararası düzenin çerçevesini çizerek 1945’te Birleşmiş Milletler Örgütü’nü kurdu. 1948’de, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Söz konusu beyanname bağlayıcı olmamasına rağmen, önsözü ve 30 maddesi, evrensel korunma hakkını detaylarıyla ilk kez ortaya koydu. Tüm bu gelişmeler, henüz ortaya çıkmakta olan bir Soğuk Savaş zemininde gerçekleşti.

Devamı Z Raporu Ekim 2019 sayısında …

Dikkat çekenler...