Türkiye’nin enerji güvenliği ve Doğu Hazar kıyısı

Türkiye yakın gelecekte doğalgaz ithalatı anlamında birçok kaynak imkânına sahip. Rusya’nın yanı sıra, bu doğalgazın İran’dan mı, Kuzey Irak Kürt bölgesinden mı yoksa İsrail’den mi geleceği belli olmamakla birlikte, AB’nin Trans-Hazar Boru Hattı’nı destekleme doğrultusunda son zamanlarda sergilediği tutum göz önüne alındığında, Türkmen doğalgazı bu olasılıklar arasında uzun vadede en kesini gibi görünüyor. Ocak ayında iki enerji projesine kaynak sağlama kararı alan AB, kendisinin “Güney Gaz Öncelikli Koridoru” (SGC) olarak adlandırdığı ve Türkiye’nin bulunduğu bölgede yapılacak üçüncü bir enerji projesi üzerinde çalışıyor. AB, SGC kapsamında Kıbrıs’a sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı için bir yüzen depolama ve regazifikasyon birimi inşa etmek üzere 101 milyon avroluk kaynak sağlanmasını öngörüyor. Projenin resmi adı ise CyprusGas2EU.
Buradaki amaç, Doğu Akdeniz’deki enerji açısından zengin ülkelere (İsrail, Kıbrıs ve Mısır) kendi enerji kaynaklarını kullanmalarına ve karşılıklı yarar sağlayan ticari işbirliğini geliştirmelerine yardımcı olmak ve Mısır ve / veya İsrail’in LNG ihraç edebilmesi için bir LNG pazarı kurulmasını sağlamak. Bu tutumun bölgedeki doğalgazın AB’ye iletilmesini amaçlayan EastMed veya CrossMed hatları gibi projelerle alakası bulunmuyor.

 

Devamı Derin Ekonomi Mart 2018 sayısında…

Dikkat çekenler...