Türkiye Yüzyılında Türkiye’den beklentiler

Bugün ABD-AB ve Rusya-Çin gibi hakim güçler, bütün ülkelere iki kutuplu bir saf tutmayı tıpkı soğuk savaş döneminde (1947-1991) olduğu gibi dayatıyorlar. Özellikle ABD liderliğindeki Batı Bloku, bitaraf kalmanın bertaraf olma riskini taşıdığını doğrudan ve dolaylı yollarla dile getiriyor. Diğer taraftan enerji kaynakları ve dünyanın üretim ve teknoloji üssü olma yolunda büyük bir kapasiteye sahip Rusya, Çin ve periferisindeki ekonomiler, yani Doğu Bloku, daha reaksiyoner ve defansif olmakla beraber etki alanlarını önemli ölçüde genişletme potansiyeline sahip. Batı Blokunun insanlığa bir yaşam modeli sunmada, geliştirdiği ve dayandığı evrensel ilkeler itibariyle kıyas kabul etmez bir üstünlüğü dikkat çekerken, Doğu Bloku sadece materyalist temelde bir doğal kaynak zengini ve üretim üssü olmada bir kapasite ortaya koyabilmektedir.

İKİ KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: DOĞU VE BATI BLOKLARI

Batı Blokundaki ülke topluluğunda Yunan-Yahudi-Roma-Hristiyan-agnostik silsilesine dayalı bir tek tanrılı dinler geleneği, Doğu Blokunda ise pagandeist-agnostik yaklaşımın belirgin olduğu söylenebilir. İnsanlığa bir yaşam modeli sunmada hangi blokun daha başarılı olduğu, insanlara seçme özgürlüğü verildiğinde yaşamlarını nerede sürdürmek isteyecekleri ile cevabı kolayca verilebilecek bir tartışmadır. Bu yönüyle Batı Blokunun gelişmiş ülkelerinin bariz bir cazibe merkezi olduğu görülüyor.

Devamı Z Raporu Mart 2024 sayısında…

Dikkat çekenler...