‘Tükenmeyiz kırmağ ile’

Ne hikmetse bugünlerde pek bir sık aklıma gelir oldu. Hem de Ruhi Su’nun o davudî sesiyle:
Zahid bizi tan eyleme / Hak ismin okur dilimiz
Sakın efsane söyleme / Hazret’e varır yolumuz
Sayılmayız parmağ ile / Tükenmeyiz kırmağ ile
Taşramızdan sormağ ile / Kimse bilmez ahvalimiz
Erenler yolun güderiz / Çekilip Hakk’a gideriz
Gaza-yı ekber ederiz
Tevhid eden deli olmaz / Allah deyen mahrum kalmaz
Her seher açılır solmaz/ Bahara erer gülümüz
Muhyi sana olan himmet / Aşık isen cana minnet
Elif Allah Mim Muhammed / Kisvemizdir dalımız
Tamamını internette bulabileceğiniz bu şiirin Bezcizade Muhyiddin Muhammed’e ait olduğu bilinir. Kendisinin “Halfeti Tarikatı”ndan olduğu 17’nci yüzyılın ilk yarısında İstanbul’a geldiği, İdris-i Muhtefi’ye bağlandığı, döneminde aruz ve hece vezniyle yazan iyi bir ozan olduğu kayıtlara düşülmüş. Daha sonraları Fatih, Çarşamba’daki zaviyeye şeyh olan Muhyi’nin Üsküdar’da Şekuri Tekkesi’nin avlusuna gömüldüğü rivayet ediliyor…
2016 yılını Türkiye açısından ne zaman değerlendirmeye, olan biteni şöyle bir gözümün önünden geçirmeye ve 2017 için tahmin yürütmeye çalışsam, aklıma yukarıdaki mısraların, hele de ‘Tükenmeyiz kırmağ ile’ ifadesinin aklıma düşmesinin somut karşılığı olduğunu düşünüyorum.
En eski hatıralarım 1953’e kadar gidiyor… Stalin’in ölümünü hatırlıyorum o yıldan mesela; bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının Ankara Etnografya müzesinden alınıp Anıtkabir’e götürülmesini…
Bir de o yıllardan başlayarak çevremdeki herkesin ahval ve şeraitten sürekli şikâyet edişini: “Ne olacak bu memleketin hali, mîrim?”
Öte yandan bizim kuşağın ileri gelenlerinin içinde kendilerini ‘Allah’ın sevgili kulu’ gibi görenlerin şu ve benzer ifadelerine de tanık olmuşumdur: “20’nci yüzyılın ikinci yarısında nice büyük değişimlere tanık olduk; ancak Allaha şükürler olsun ki, büyük savaşlara dûçar olmadık!”
Oysa Türkiye uzunca bir süredir kaç cephede birden savaşıyor… İçeriden ve dışarıdan hangi güçlerin aynı anda saldırıya geçmiş durumda olduğuna iyice bakmak lazım. Ortadaki ekonomik göstergeleri, bu savaş ortamını ve dünyanın Trump sonrası ve AB’nin içinden geçmekte olduğu çözülme süreci sonucu karşılaşmak durumunda olduğu travmanın ışığında anlamlandırmakta yarar var.
İşte böyle bakıldığında Türkiye’nin bir kez daha mucizeler yarattığına tanık oluyor dünya âlem… Rakamlar arasında biraz dolaşalım.

Devamı Derin Ekonomi Ocak 2017 sayısında …

Dikkat çekenler...