Ticaret savaşları Covid-19 sonrasında devam edecek mi?

Covid-19 ‘saldırısından’ önce dünya ekonomik gündeminin en önemli maddelerinden birisi Çin-ABD ticaret savaşıydı. Bu yılın 15 Ocak tarihinde iki ülke arasında bir ön anlaşmaya varılmıştı. Ancak tam da o sıralarda Covid riskleri dünya gündemine
girmeye başladı ve ardından da tek gündem maddesi haline gelerek dünya ekonomisini durma noktasına getirdi.

Peki ABD-Çin ticaret savaşı Covid-19 sonrasında da devam edecek mi? Yoksa ekonomiler kapalı hale gelerek ticari küreselleşme süreci duracak mı? Bu soruların cevabı, Covid-19 öncesinde ticaret savaşının neden başladığı ile yakında alakalı; temelinde ise, Amerika Birleşik Devletleri’nin yıllardır büyük dış ticaret açıkları (ve dolayısıyla cari açıklar) vermesi yatıyor. ABD, ticaret açığının büyük kısmını ise Çin ve Almanya’ya veriyor. Bu açıklar, Başkan Donald Trump’ın merkantilist politikalar
güttüğünün altını çizdiği bu iki ülkeye ticaret savaşı açmasında önemli rol oynadı.

Devamı Z Raporu Mayıs 2020 sayısında…

Dikkat çekenler...