Tayvan tehlikeli bir ABD-Çin çatışmasının fitilini ateşleyebilir mi?

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ve dünyanın en önemli stratejistleri arasında gösterilen Zbigniew Brzezinski, 1998 yılında “Büyük Satranç Tahtası; Amerika’nın Önceliği ve Bugünün Jeostratejik Gerekleri” adlı kitabında, ABD’nin karşı karşıya olduğu en tehlikeli senaryonun Çin, Rusya ve bir ihtimal İran arasında ideolojilerin değil, birbirini tamamlar nitelikteki şikayetlerin birleştirdiği büyük bir “anti-hegemonik” bir ittifak olacağı konusunda uyarıyor. Bu, ölçek ve kapsam bakımından bir zamanlar Çin-Sovyet bloğunun oluşturduğu tehdidi anımsatıyor.
Bugünkü jeopolitik durum, Brzezinski’nin yirmi yıldan daha uzun bir süre önce endişe duyduğu şeyi yansıtıyor. Peki, dünya, Brzezinski’nin “en tehlikeli senaryo” dediği duruma doğru mu gidiyor?
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e göre, Biden yönetiminin Çin’e yaklaşımı, gerektiğinde rekabetçi, mümkün olduğunda işbirlikçi ve zorunlu olduğunda saldırgan olacaktır.
Biden yönetimi, Çin’in artan gücüne ve etkisine karşı koymak için müttefikleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Pekin’in hem Asya-Pasifik bölgesinde hem de dünya sahnesinde giderek daha iddialı hale gelen tutumu ABD ve müttefiklerinde ciddi endişelere neden oldu.
Çin’in bakış açısına göre, Biden yönetimi şu ana kadar yeni bir Çin karşıtı Soğuk Savaş’ın yaklaşmakta olduğunu gösteren hamleler yaptı. Bu hamleler arasında küresel endüstri ve tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmak, “çip ittifakı” veya “yarı iletken endüstrisi ittifakı”nı başlatılmak, insan hakları iddialarını öne sürerek Çin ürünlerini boykot etmek için “aynı düşünceleri paylaşan ülkeler ülkelere” katılmak ve AB ülkelerini AB-Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşması’nı yeniden gözden geçirmeye zorlamak yer alıyor.
Bu eylemler ve Çin’den gelen tepkiler dünyayı gittikçe iki ticaret ve yatırım sistemine, yani potansiyel olarak iki finans ve para sistemine ve iki siyasi ve askeri bloğa sürükledi. Zira ABD liderliğindeki ittifakın karşı karşıya olduğu bloğun ana grubunu Çin, Rusya ve İran oluşturuyor.
Devamı Z Raporu Eylül 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...