Tahıl Koridoru insani yardımdır!

Seçim sürecinin yoğun mesaisine ve yorgunluğuna rağmen sadece Türkiye’nin meseleleri değil dünyanın meseleleri ile ilgilenen bir lider var; Erdoğan…

Mekik diplomasisinden öte karşılıklı güvene dayalı, liderler arası muhabbetle pekişen bir ilişki sonunda daha çok yakın zaman evveline kadar tüm dünyayı endişeye sevk eden anlaşmanın süre uzatımı Erdoğan arabuluculuğunda gerçekleşti.

Tahıl Koridoru neden bu kadar önemli? Ukrayna ve Rusya, dünya buğday ihtiyacının üçte birini karşılayan çok önemli iki tahıl üreticisi ve ihracatçısı ülkedir. 2017- 2021 yılları ülkelere göre dünya buğday ihracatı sıralamasında Rusya 1., Ukrayna ise 5. sıradadır. Benzer şekilde bu iki ülke; mısır, arpa ve ay çekirdeği gibi diğer tarım ürünleri üretimi ve ihracatında da dünya pazarları açısından fiyat etkisi yüksek üretici ülkelerdendir. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 28,9 milyon ton tahıl uluslararası pazarlara ulaştırıldı.

Zengin Avrupa Birliği’nin bile gözü Tahıl Koridorunda, Erdoğan’da! AB ülkeleri, ABD güdümünde, ABD’nin gönlünü alma çabasıyla, Rusya’ya yaptırımlar uygulama yarışındayken diğer taraftan zenginliklerine karşı enerji ile beraber tahıl sorunu ile baş etmeye çalışıyor. Zira geçen dönemde tahıl sevkiyatının sadece yüzde 11’i Afrika ülkelerine gerçekleştirildi.

Sevkiyattan en çok AB ülkeleri faydalandı. Örneğin anlaşma yapıldıktan sonra Afrika ülkelerine yapılan buğday sevkiyatı savaş öncesi buğday ihracatının yüzde 20’si kadardır. Bununla birlikte AB ülkelerine yapılan buğday ihracatı anlaşmayla 14 kat arttı.

Devamı Z Raporu Haziran 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...