Parayı takip ederseniz gerçeği bulursunuz

Geçen ayın siyasi, ekonomik ve sosyal gündemi hayli yoğundu. Ancak iki olay vardı ki, bunların hem birbirleriyle bağlantılı olarak hem de diğer siyasi, ekonomik ve sosyal olaylarla bağlantılarıyla araştırıldığında ortaya koydukları tablo itibariyle çok ciddi ve derin bir anlam ifade ettikleri görüldü…
Bu olaylardan biri George Soros’un kendi vakfına 18 milyar dolar gibi astronomik bir meblağı bağışlaması… Diğeri ise pek çok lokal ve küresel sivil toplum kuruluşunun üyesi ya da yöneticisi olarak çalışan, Soros’un Türkiye temsilcisi olarak da bilinen iş adamı Osman Kavala’nın göz altına alınması…
Konu iki bacaklı olarak gündeme geliverdi… Siyasi arenada oynanan küresel oyunların Derin Ekonomik ilişkiler bağlamında yönetiminin nasıl şekillendiği konusunda ilginç bazı ‘yapboz’ tabloları ortaya çıkıverdi…
Başta Ukrayna olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde tetiklenmiş ve hem ekonomik hem de siyasi yönden o ülkeler için vahim sonuçlar doğurmuş Turuncu Devrim gibi hareketlere, bizdeki Gezi olayları benzeri her türlü aktivasyona, pek çok ülkede küresel çıkar çevrelerinin ve uluslararası finans kapital gruplarının çıkarları doğrultusunda Soros’un destek verdiği biliniyor.
Ancak Soros bu destek işini hiçbir zaman doğrudan para yardımı şeklinde yapmaz… İşte işin ‘derinliği’ de bu noktada devreye girmektedir. Soros’un bütün aksiyonları ve stratejik iletişim ve algılama yönetimi projeleri, kurduğu / kurdurduğu sivil toplum örgütleri vasıtasıyla, onlara sağlanan finansmanın hedef örgütlere destek amaçlı aktarımıyla yürümekte olduğu inancı genel kanaattir.
Aslında müthiş bir model… Çünkü bütün vakıf ve dernekler (Sivil Toplum Kuruluşları -STK’lar), insanlık, özgürlük, barış, adalet, eşitlik, demokrasi, hukuk devleti gibi ulvi talep ve düşüncelere kilitlenmiş yapılanmalar olarak ortaya çıkmaktadırlar… Pek çoğu önünde sonunda teröre, şiddete bulaşan örgütleri destekler hale gelseler de, ‘algılama yönetimi’ açısında müthiş avantajlı paravan ‘insani’ kavramların arkasına gizlenmiş vaziyettedirler…

Devamı Derin Ekonomi Kasım 2017 sayısında …

Dikkat çekenler...