Medya ve yeni güç dengesi büyük oyun ve yeni kurallar

Ortadoğu ve Kuzey Afrika, dünya güçlerinin kendilerini nasıl yeniden yapılandırdığını görmek için ideal bir kümes. Eski parlamenter demokrasiler neredeyse kontrolden çıkan küreselleşme karşısında hızlı tepki verecek yapıya sahip değil. Geçenlerde Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın bir röportajında dediği gibi, 200 yıllık hizmetten sonra parlamenter geleneğin ya çöpe atılması ya da yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Eski ve yavaş geleneklerden sıyrılmalı. İhtiyacımız olan şey hızlı demokrasi. Bu aynı zamanda daha az demokratik olabilir. Parlamenter demokrasinin temel direklerinden olan bağımsız gazetecilik örneğinde olduğu gibi eski demokrasi bekçiliği görevi yitip gitmekte olduğu için artık faydalı da olmaktan çıkan ve hatta bu yeni hızlı-demokrasi sisteminin uygulanması önünde engel olabilir. Özgür gazeteciliğin aslında bir oksimoron olduğunu söyleyebiliriz çünkü gerçekte yoktur. Anglo Amerikan dünyasında özgür gazeteciliğin yaşaması mümkündür çünkü toplum hükümetten daha güçlüdür. Ancak Avrupa’da devlet hala güçlüdür ve yandaş gazetecilik tıpkı bağımsız medya gibi görünür çünkü farklı çıkar gruplarının seslerini yansıtır ancak hiçbiri gerçekten özgür değildir.

Devamı Derin Ekonomi Nisan sayısında …

 

Dikkat çekenler...