Konutta adil ve etkin vergilendirme

Konut, hayatımızda merkezi bir rol oynar. Barınmaya erişim, temel bir insan ihtiyacıdır ve bireysel refahın kilit bir belirleyicisidir. İyi konumlanmış, kaliteli konutlara erişim, insanların sosyal yaşamlarının yanı sıra sağlık hizmetlerine, eğitime, iş fırsatlarına ve eğlence faaliyetlerine erişimlerini de şekillendirmektedir. Kovid-19 salgını sırasında evden çalışmanın yaygın bir şekilde benimsenmesiyle birlikte, ev aile yaşamının ve giderek artan bir şekilde profesyonel yaşamın merkezi olduğu için konut, refahı günlük olarak da etkiler. OECD ülkelerinde konut, tüm gelir grupları arasında ortalama olarak tek en büyük harcama kalemidir ve son yıllarda toplam hane harcamalarının giderek daha büyük bir payını oluşturmuştur.

Son yıllarda ev fiyatlarında eşi yüksek bir artış görüldü ve bu da genç nesiller için konut piyasasına erişimi giderek zorlaştırdı. Bazı dalgalanmalara rağmen, son 30 yılda konut fiyat artışlarında hızlı bir ivme ve Kovid -19 salgını sırasında daha da keskin bir büyüme ile konut fiyatları geçtiğimiz yüzyılda güçlü ve sürekli bir büyüme kaydetti. Bununla birlikte, büyük metropol alanlarda çok daha önemli artışlarla birlikte, konut fiyatlarındaki artış bölgeler arasında eşitsiz olmuştur. Özellikle kentsel alanlarda konut fiyat enflasyonu, konut arzını kısıtlayan, örneğin, yüksek oranda kentleşmiş alanlarda sınırlı alan, arazi kullanımı ve imar düzenlemeleri, artan inşaat maliyetleri etkili oldu. Konut satın alınabilirliğinin azalması, ev sahibi olma oranlarının zaman içinde daha genç gruplar için düştüğüne dair kanıtlarla var, genç haneler için özel bir zorluk teşkil etmektedir.

Yeni OECD raporuna göre, genel bir vergi politikasının bir parçası olarak konut vergilendirme politikası, konut piyasalarının işleyişini iyileştirmeye ve daha fazla geliri daha iyi artırmaya yardımcı olabilir. OECD Ülkelerinde Konut Vergilendirmesi, hükümetlerin konut mülklerine koyduğu çok çeşitli vergilerin bir değerlendirmesini sağlıyor. Rapor, konut vergilerinin OECD ülkelerinde önemli bir rol oynamasına rağmen, ekonomik verimliliklerini ve gelirlerini artıracak reformlar için önemli bir alan olduğunu gösteriyor. Rapor, konutun çoğu hane için ana varlık olduğunu ve orta sınıf servetinin ortalama yüzde 60’ını temsil eden sahibi tarafından kullanılan konutlarla orta sınıf için daha da önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Bununla birlikte, yüksek gelirli, yüksek varlıklı ve yaşlı haneler, toplam konut servetinin orantısız bir payına sahiptir. Son otuz yılda konut fiyatlarındaki benzeri görülmemiş artış, genç nesiller için konut piyasasına erişimi giderek daha zor hale getirdi.

Devamı Z Raporu Eylül 2o22 sayısında…

Dikkat çekenler...