Karabağ sorunu yeni bir boyut kazanıyor

Karabağ sorunu Ermeni sabotajcıların Azerbaycan topraklarına açıkça sızması ve Azerbaycan sınırında neredeyse her gün meydana gelen silahlı çatışmalarla birlikte artan gerilimin ardından sahada nispeten hafifleme eğilimine girmiş olsa da, konu uluslararası mahkemelerde ve kamuoyunda gittikçe ısınıyor.
Tüm bunlar olurken değişmeyen şey ise, işgalden kurtulan topraklara yeniden yerleşmek isteyen Azerbaycanlı sivillerin, Ermeni güçlerinin Moskova’da imzalanan kapitülasyon anlaşması şartları uyarınca geçtiğimiz Kasım ayında bölgeden çekilmeden önce döşediği kara mayınları yüzünden hala ölüyor ve yaralanıyor olmasıdır.
Birkaç ay önce, Ermenistan, Azerbaycan’ın gözaltında tuttuğu ve kendisinin savaş esiri olarak tanımladığı iki grup sabotajcı karşılığında Ağdam şehrinin mayın haritalarını vermişti. Ancak bu şahıslar ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra yakalanmış olmaları sebebiyle Cenevre Sözleşmeleri’ne göre anlaşma kapsamında değiller. Bununla birlikte, resmi Azerbaycan kaynaklarına göre, söz konusu haritaların yalnızca yüzde 25’i doğru olup, bunun neredeyse hiçbir kıymeti yok.
Bu arada uluslararası toplum durumun ciddiyetini ve Ermenistan’ın açgözlü tutumunun ve tahribatlarının bölgenin doğal ve beşerî ortamı üzerindeki etkisini fark etmeye başladı. Öyle ki, gittikçe artan sayıda ülke, mayın temizleme operasyonları için fon, ekipman ve eğitim sağlama yönünde adım atarken, Fransa dahi bu konuda bir taahhütte bulundu.

Dikkat çekenler...