İtibar yönetimi için büyük fırsat

Bundan 5-10 yıl öncesine kadar Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramını, şu günlerde kullanıldığı kapsamda yapılacak projelerin kurumların itibarlarına olan olumlu etkilerini anlatmak için nasıl zorlandığımızı yazsak roman olur…
Tüm şirketler, holdingler ya da kurumlar böyle değildi tabii. İşin sırrına ermiş önemli kurumlar vardı ama iletişimcilere, halkla ilişkiler sektöründekilere bile bu işin değerini anlatmakta zaman zaman başarısız olduğumuzu kabul etmeliyiz… Belki de anlamak onların işine gelmedi kim bilir…
Bugünse durum bambaşka… KSS yapmayanı neredeyse dövüyorlar… Uluslarası firmalarla iş birliği, ortaklık yapmak istediğinizde, ilk sorularından biri KSS projeleriniz oluyor…
Öte yandan, kurumların ‘varoluş nedeni’ ile hiç ilgisi olmayan alanlara, işe yaramayan projelere de milyonlar yatırılabiliyor…
Sorumluluk projelerinin çerçevesi konusunda tartışmalar yürümeye, alanı genişlemeye ve gelişmeye devam ediyor… Örneğin ‘sosyal fayda’ kavramı artık yalnızca KSS projelerinin alanına da hapsolmuş değil… Kurumun varoluşunun bir parçası, gerekliliği olarak algılanıyor…
Meşhur Maslov Hiyerarşisi, beş kademeli bir piramit ile betimlenir ve ihtiyaçlar aşağıdan yukarı doğru şöyle sıralanır:
5. (En altta) Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve buna benzer temel yaşamsal ihtiyaçlar.
4. Güvenlik İhtiyacı: Dış faktörlerden kaynaklı tehlikelerden korunma.
3. Sosyal İhtiyaçlar: Aidiyet, sevgi, kabul görme, sosyal yaşam vb.
2. Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı: Statü, başarı, itibar, tanınma.
1. (En üstte) Kendini Gerçekleştirme: Gelişim, bir işi başarıyla tamamlama, duyarlılık…

Devamı Z Raporu Mayıs 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...