İslami bankalar ve risk paylaşımlı finansman

Elde edilen getirilerin kişinin çabalarının veya risk almasının sonucu olmasını gerektiren Şeriat ribayı ve dolayısıyla, tüm riskler borçluya devredildiği için neredeyse hiçbir çaba harcanmayan ve
risk alınmayan borç finansmanını yasaklamıştır. Buna rağmen, birçok İslami banka yalnızca adı değiştirilen borç temelli finansman konusunda rahat davranmaktadır. İslami banka ve geleneksel
banka bilançoları arasında kullanılan terminoloji dışında çok az fark vardır. İslami bankacıların mevduat sahiplerini korumak için risk almaktan kaçınılması yönündeki düşüncesi geleneksel
bankacıların görüşüyle benzerlik gösteriyor. İslami bankacılar böylesi bir düşüncenin Şeriatın getirilerin sebebini açıklamak için risk alınması gerektiği felsefesiyle taban tabana zıt olduğunu göz
ardı ediyorlar. Murabaha ve icare tipi sözleşmelerdeki borç finansmanının ağırlığı ve mudaraba ve müşareke gibi risk paylaşım sözleşmelerinin yetersizliği, İslami bankaların geleneksel ürünleri ne
kadar çok taklit ettiklerinin ve dolayısıyla başlangıç gerekçelerinden ne kadar saptıklarının bir kanıtı.

Devamı Z Raporu Ekim 2019 sayısında …

Dikkat çekenler...