İslam dünyasının girişimcileri İstanbul’da buluşuyor

Ekonomik, siyasi ve sosyal çalkantılar ile mücadele eden ve milyonlarca Müslümanın gözyaşlarının dinmediği İslam coğrafyası içinde Türkiye bir umut gibi parlıyor. İstanbul, tarihteki gibi İslam medeniyetinin merkezi olma yolunda hızla gelişiyor. Ve MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) kurulduğu 1990 yılından buyana, İslam dünyasındaki ülkelerin ve iş insanlarının karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda ümit verici çalışmalar yapmaya devam ediyor.
İşte bu amaçla, kısaca MÜSİAD EXPO olarak bilinen Uluslararası Ticaret Fuarının 17.si, 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’deki CNR Fuar Merkezinde gerçekleştirilecektir. MÜSİAD EXPO ile aynı zaman diliminde, 20-24 Kasım 2018 tarihleri arasında aynı yerde Uluslararası İş Forumu (IBF)’nun 22. Kongresi de gerçekleştirilecektir. MÜSİAD EXPO ve IBF Kongresi, iki yılda bir İstanbul’da MÜSİAD’ın ev sahipliğinde yapılan ve yaklaşık 70 kadar ülkeden 7.000 civarında yurtdışından iş insanlarını bir araya getiren çok önemli ticaret platformlarıdır. MÜSİAF Fuarı’nın kökleri 1993 yılında ilk defa İzmir’de yapılmış olmaya uzanırken, İBF Kongresi ilk defa 1995 yılında Pakistan’ın Lahore şehrinde başlatılmış ve 1996 yılında İstanbul’a taşınmış olup, MÜSİAD’ın başkanlığında ve ev sahipliğinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu iki büyük buluşmanın önemi şuradadır; İslam ülkeleri, tıpkı bir Avrupa Birliği ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi, kaynaklarını, ekonomilerini, enerjilerini ve vatandaşlarını bir Birlik, bir Federasyon oluşumu içinde maalesef bütünleştiremediler. Bu gerçeğin, ilgili ülkelerin birçoğunda siyasi irade yokluğu, batılı sömürgeci ülkelerin kurdukları düzen, meşru çoğulcu ve halka dayanan yönetimler olmayışı gibi nedenleri vardır. Ayrıca ekonomik alanda ise, İslam ülkelerinin birbirleri ile olan ticaretlerinde çok sayıda engeller bulunmaktadır; Malların ve hizmetlerin ticaretinde yüksek gümrük vergisi duvarları, kotalar; ülkelerin bankaları arasında finans transferleri için direkt akreditasyon olmaması; ulaştırma alanında, taşımacılıkta birçok ülke arasında direkt bağlantılar olmaması; standartlar ve teknik şartlarda farklılıklar olması; fiziki alanda insanların dolaşımını olumsuz etkileyen vize engelleri gibi birçok sıkıntıları saymak mümkündür.
İslam ülkeleri arasında ekonomik ve siyasi yakınlaşmayı sağlamak amacıyla çok taraflı olarak, 1969’da kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 1975’de kurulan İslam Kalkınma Bankası (İKB), ve 1983’de kurulan İSEDAK gibi kuruluşların, bunun yanında bölgesel bazda kurulmuş ECO ve D-8 gibi oluşumların, aradan bu kadar süre geçmesine rağmen, bir ekonomik birlik, bir siyasi birlik sağlamada yeterli ilerleme sağladıklarını söylemek mümkün değildir.

Devamı Derin Ekonomi Kasım 2018 sayısında …

Dikkat çekenler...