IMF’in Türkiye şaşkınlığı

Türkiye’nin kriz zamanlarında ensemizde boza pişiren ve borç olarak verdiği paranın nerede kullanmamıza varıncaya kadar iç işlerimize karışan IMF yeniden sahnede. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu ve zaman zaman kaynak aktardığı Uluslararası Para Fonu (IMF) yeniden sahne almaya çalışıyor ancak Türkiye eski Türkiye değil. Borçlarını rahat döndürebilen, borcunun gayrisafi milli hasılaya oranı Avrupa Birliği kriterlerine göre çok iyi durumda olan Türkiye var bugün. IMF ile 1961 yılında başlayan ilişkilerimiz; Türkiye’ye 49 yılda 50milyar dolarlık kredi gelmesini sağladı. IMF ile şimdiye kadar 19 kez stand-by anlaşması yapan Türkiye, bunlardan sadece son ikisini başarıyla tamamladı. Diğerleri ya kemer sıkma politikalarının kabul görmemesi sonucu rafa kaldırıldı ya da kısa ömürlü hükümet değişiklikleri nedeniyle uygulanamaz oldu. Türkiye’nin IMF ile ilişkilere başlaması ile birlikte ilk stand-by anlaşmasının yapıldığı tarih 1 Ocak 1961 yılına denk geliyor. Darbeyle hükümet deviren ve başbakan Adnan Menderes ile iki bakan arkadaşını idam sehpasına çıkaran cunta yönetiminin borusunun öttüğü yıllar. Silah gölgesinde kurulan hükümetin ağır şartlarda imzaladığı bu ilk anlaşma bir yıl sürüyor ve 31 Aralık 1961’de sona eriyor.

Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin başlaması da IMF ile stand-by düzenlemelerinin başladığı döneme rastlıyor. Mart 1962’de IMF ile yeni bir düzenlemeye giden Türkiye, ikinci anlaşmadan da hayır görmedi. Bir yıldan daha kısa sürede yani Aralık 1962’de ikincisi de tamamlanmadan rafa kaldırıldı.

Devamı Derin Ekonomi Mart 2018 sayısında…

 

Dikkat çekenler...