İklim değişikliği ve kurumsal yönetim

İklim değişikliği, küresel piyasa kapitalizasyonunun üçte ikisini oluşturan borsaya kayıtlı şirketler için finansal olarak önemli bir risk olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, küresel ölçekte şirketlerle ilişki kurarken kurumsal yatırımcılar için iklim değişikliği ve buna bağlı riskler bir numaralı önceliktir. Bununla birlikte, kurumsal yönetim çerçeveleri, iklim değişikliğinin kurumsal sektörle ilgili olarak ortaya çıkardığı büyük zorluklara henüz tam olarak yanıt vermemiştir.

Mali standartlar hâlihazırda iklim değişikliğinin bir şirketin işini nasıl etkileyebileceğine ilişkin açıklamayı zorunlu kılarken, bu açıklamanın yapısı, karşılaştırılabilirliği ve güvenilirliği ile ilgili birtakım endişeler tespit edilmiştir. Örneğin, bir kural olarak, birçok finansal standart, yatırımcıların bir şirketin işini ve risklerini değerlendirmeleri için ilgili olabilecek strateji, risk yönetimi ve finansal olmayan bilgiler (örn. sera gazı emisyonları) hakkında yapılandırılmış bir açıklama gerektirmez. Bugüne kadar şirketlerin sürdürülebilirlik bilgilerinin açıklanması için bir takım raporlama standartları geliştirilmiştir. Ancak bu standartlar hedef kitlelerine, kapsadıkları konulara ve bilgilerin ifşa edilmesi için önerdikleri eşiklere göre farklılık göstermektedir. Mevcut standartların çokluğu, şirketler tarafından açıklanan sürdürülebilirlik bilgilerinin karşılaştırılabilirliği ile ilgili soruları da gündeme getiriyor. Karşılaştırılabilirlik eksikliği, yatırımcıların sermayelerini nasıl tahsis edeceklerine ve bu şirketlerle nasıl kuracaklarına karar verirken şirketleri yeterince değerlendirme kapasitelerine zarar veriyor. Ortak kanaat, şirketlerin sürdürülebilirlik bilgilerini belirli bir raporlama standardına göre açıklanmasını zorunlu kılmak için düzenlemeler yapılmakta veya istişareler başlamıştır. OECD, G20 ve FSB üyeleri genelindeki bu düzenleyici girişimlerin çoğu, şirketler arasında sürdürülebilirlik açıklamalarının karşılaştırılmasını kolaylaştırmaktır. Tek bir sürdürülebilirlik açıklama standardı altında farklı standartları birleştirmek için ek çalışmalar devam etmektedir. Birden fazla sürdürülebilirlik raporlama standardının kullanılması, kurumsal sürdürülebilirlik açıklamalarının daha fazla tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliği önümüzdeki tek engel değildir.

Devamı Z Raporu Ağustos 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...