Gıda enflasyonu ve tarım reformu

Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,82 oranında artarken, yıllık enflasyon 0,77 puan yükselerek yüzde 9,58 gerçekleşti. Bu dönemde gıda fiyatları temelde işlenmemiş gıdaya bağlı olarak yüksek bir artış kaydetti. Buna bağlı olarak gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 0,82 puanlık artışla yüzde 11,69’a yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işlenmemiş gıda fiyatları Ocak ayında taze meyve ve sebze kaynaklı olarak belirgin bir artış kaydet ettiği görülüyor. Bu dönemde taze meyve ve sebze grubunda yıllık fiyat artış oranı yüzde 20 seviyesine ulaştı. Kırmızı et fiyatları son iki aydaki sınırlı gerilemenin ardından Ocak ayında tekrar yükselişe geçti. Bakliyat fiyatlarındaki artışlar hızlanarak devam etti. Bu gelişmeler neticesinde işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu 1,5 puan artarak yüzde 15,33 oranına yükseldi. 2015 yılı genelinde yavaşlama eğilimi gözlenen işlenmiş gıda fiyatları yıllık enflasyonunda ise son iki ayda ekmek-tahıl grubu öncülüğünde yukarı yönlü bir seyir kaydettiği görülüyor. Özellikle ekmek fiyatları son iki ayda yüzde 3,77 oranında arttı. Sonuç olarak, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonu Ocak ayında sınırlı bir artışla yüzde 8,41 oranına yükseldi. Gıda enflasyonuna bağlı ortaya çıkan sonuçlar birçok yönüyle büyük önem taşıyor. Elbette yüksek enflasyon sadece gıdaya bağlı değil. Ancak fiyatlarındaki artış enflasyondaki görünümü bozmakla birlikte hane halkı bütçesinde gıdaya ayrılması gereken payın sürekli artmasına neden oluyor.

GIDA FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Ülkemizde nüfus artışına bağlı olarak sınırlı tarımsal alanlarda yapılan üretim ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalıyor. Köyden kente göçünde hızlanması ve tarımsal alanların amaçları dışında kullanılması böyle bir duruma neden olmasından en büyük pay sahibi. Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi, tarım da modern yöntemler yerine geleneksel yöntemlerin kullanılmaya devam etmesi, arz tarafında istikrarsızlığa neden oluyor. Tarım ve hayvancılık birbirini destekleyen iki ana sektör. Hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar, tarım sektörü ile benzer özellikler taşıyor. Tarım sektörü büyür gelişirse, hayvancılıkta büyür gelişir.

Devamı Derin Ekonomi Mart 2019 sayısında …

 

Dikkat çekenler...