Geleceğin işleri

Dünyada yeni bir endüstriyel dönüşümün yaşandığı son dönemdeki resim, geleceği yakalamak adına tüm ülkeler için büyük önem taşıyor. Bir yandan yeni teknolojik gereksinimleri benimsemek, diğer yandan ise buna uyumlu bir işgücünün planlarını geç kalmadan kapsamlı bir şekilde yapabilmek adına…
Bu noktada işgücü piyasasında meydana gelecek değişimlerin, sarsıcı bir sosyal boyutu olacağını da hesaba katmak gerekiyor. Net bir şekilde ifade etmek gerekirse; sektörlerdeki fiziki dönüşümü başarmak bir yana, bunun gerektirdiği iş tanımlarını, meslekleri hayata geçirmek ve alışılageldik birtakım rolleri ise mazide bırakmak ciddi bir mücadele anlamına geliyor.
Yakın diye nitelendirebileceğimiz bir geleceği ilgilendiren bu temel mevzu, makro bir bakış açısı ile devlet ve iş dünyası arasında etkili bir koordinasyonu şart kılıyor. Dolayısıyla göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede karşımıza çıkacak ya da yükselişini sürdürecek meslekleri ve/ya yetenekleri masaya yatırmak gerek. Bu bağlamda, Dünya Ekonomik Forumu WEF’in yayımladığı ve konuya ışık tutan yeni bir raporun çıktılarına bakmakta fayda var. The Future of Jobs Report 2018, pek çok ülkeden belli başlı sektörlerin yöneticileriyle yaptığı araştırma sonucunda, geleceğin işlerine ve yeteneklerine dair bilgiler sunuyor.
Raporun çıktılarında işaret edilen iş tanımlarına gelmeden önce, dünyanın içine girdiği değişimin ana unsurlarını kısaca not düşmek gerekir. Çalışmada da ayrıntılarıyla işlendiği üzere, bölgeler ve ülkeler arasında doğal olarak birtakım farklılıklar var ancak burada genel bir küresel tablo çizebiliriz.

Devamı Derin Ekonomi Kasım 2018 sayısında …

Dikkat çekenler...