Geleceği doğru tasarlamak için…

Ticaret yapmak isteyenler, yatırım planları içinde olanlar, siyasete kafa yoranlar, pazarlama ve iletişimin herhangi bir türüne odaklanmayı düşünenler ile içinde bulundukları toplumu anlamayı en önemli birikimlerden biri olarak görenlerin iki araştırmaya göz atmadan yola çıkmamaları gerekir.

İlki, KONDA’nın, ‘Barometre’ kapsamında 11 yıl boyunca Türkiye genelinde yaptığı 125 araştırmaya ve 2008-2018 arasında 3 kez tekrarlanan KONDA Hayat Tarzları Araştırması’nın verilerine dayanarak oluşturduğu çalışma. (https://interaktif.konda.com.tr/ turkiye-100-kisi-olsaydi#navislide) İkincisi de Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Aydın yönetiminde 11 yıldır tekrarlanan Türkiye Eğilimleri Araştırması. (https://www.khas.edu.tr/tr/arastirma/khasta-arastirma/khasarastirmalari)

Bizce çarpıcı sonuçlar şöyle: KONDA’nın çalışmasına göre ülkemiz toplumunda; üniversite mezunu kadınların oranı yüzde 18. Karşılıklı görüşerek evlilik kararı alanların oranı yüzde 46, görücü usulü evlenenlerinki yüzde 47… Toplumun yüzde 66’sı 3-5 kişi bir arada yaşıyor (Çekirdek aile henüz bozulmamış). Kadınların yüzde 56’sı kendini ‘ev kadını’ olarak tarif ediyor. Kadınlarda ‘beyaz yakalı’
oranı ise yüzde 8’i geçmiyor. Yüzde 69’u aile evinde oturuyor, yüzde 31’i kiracı. Araba sahipliği 2012’den bu yana 37 haneden 56 haneye yükselmiş (yüzde). Hem evi hem de arabası olanların oranı yüzde 43; yüzde 26 ise şahıs bazında ev sahibi. Kendini ‘dindar’ ve ‘inançlı’ olarak tanımlayanların toplam oranı yüzde 88.

Devamı Z Raporu Şubat 2022 sayısında…

 

Dikkat çekenler...