Düzensiz ve belirsiz toparlanma

Uluslararası Para Fonu (IMF), Haziran ayında açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre bu yıl derin bir durgunluk ve 2021’de daha yavaş bir toparlanma öngörüyor. Küresel büyümenin 2020’de Nisan tahminine göre 1,9 puan altına düşerek yüzde 4,9 gerçekleşmesi bekleniyor. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini daha önce yüzde 5,8 olarak açıklanırken, Haziran raporunda büyüme tahmini yüzde 5,4 olarak revize edildi.

YÜKSEK BELİRSİZLİK

COVID-19 salgını, Büyük Buhran’dan bu yana en kötü durgunluğu tetikledi. Birkaç ülke de toparlanma işaretleri başlamış olsa da toparlanmaya dahi net işaret henüz yok. Tıbbi bir çözüm bulunmadığından, toparlanmanın gücü oldukça belirsiz, sektörler ve ülkeler üzerindeki etkisi düzensiz. Beklentilerin kötüleşmesinin en büyük nedeni yüksek derecede belirsizlik. Aşı ve tedavi hakkında gelecek iyi haberler ekonomik aktivitenin daha hızlı bir şekilde yeniden başlamasına neden olabilir. Ancak, jeopolitik ve ticari gerilimler, küresel ticari ilişkilere zarar veriyor. Rapor, salgının olumsuz etkilerinin özellikle düşük gelirli hane halkları üzerinde daha ağır hissedildiği gösteriyor.

Son yıllarda dünyada artan aşırı yoksulluğun salgınla daha fazla derinleşmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor. Salgına karşı tecrit önlemleri kapsamında hane halklarının gelir kayıplarını hafifletmesi ve şirketlere destek sağlaması gerekiyor. Ekonomiler normalleşmeye başladığında ise desteklerin kademeli olarak kaldırılması gerekiyor.

DÜZENSİZ TOPARLANMA

İhracata bağımlı ekonomiler için iyileşmenin daha fazla zaman alacak. 2020’de hem gelişmiş ekonomiler (yüzde -8) hem de gelişmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler (yüzde -3; in hariçse yüzde -5) için senkronize bir derin düşüş bekleniyor. Ülkelerin yüzde 95’inden fazlasında kişi başına gelirde kayıp oluşması beklentiler dahilinde. Ülkeler yeniden açıldıkça, faaliyetteki toparlanma düzensiz olacak. Bir yandan, bastırılmış talep perakende gibi bazı sektörlerde harcamaların artmasına neden olurken, diğer yandan, konaklama, seyahat ve turizm gibi temas yoğun hizmet sektörleri bunalımlı olmaya devam edecek. Bu sektörlere büyük ölçüde bağımlı olan ülkeler uzun bir süre boyunca derinden etkilenecektir. İşgücü piyasası bu krizde ciddi şekilde etkilendi.

Devamı Z Raporu Temmuz 2020 sayısında…

Dikkat çekenler...