Dünya refahını daha doğru ölçmek

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir ülkenin ve vatandaşlarının finansal refahını ölçmek için kullanılan geleneksel ölçüdür.
GSYİH’daki artış sağlıklı bir işaret olarak kabul ediliyor ve ekonomik büyüme anlamına geliyor.
Ancak ekonomik büyümeyi bu şekilde ölçmekle ilgili bazı sorunlar var.
Birincisi GSYİH doğal, fiziksel ve beşeri varlıkların stokunu almaktan ziyade mal ve hizmetlerinin değerlerini hesapladığı için bir ülkenin zenginliğinin değil, gelirinin ölçüsüdür. Ekonomik kalkınmanın (büyümenin) nihai amacı genel nüfusun refah artışı ise, GSYH insani gelişmenin zayıf bir ölçüsüdür.
İkincisi, bir ülkenin daha yüksek bir GSYİH elde etmede kaybettiklerini hesaba katmadığı için ekonomik ilerlemeyi GSYİH’ye bağlamak hatalıdır.
Kısa vadeli ekonomik kazançlar, hava ve su kirliliği, İklim değişikliği riskleri ve doğal kaynakların endişe verici bir oranda tükenmesi gibi uzun vadeli problemlerle değiş tokuş edilmektedir.
Artan küresel nüfusla, bu ekonomik kalkınma modeli uzun vadede sürdürülemez.
**
Ekonomilerin, sağlığın, çevre ve insanlığın dünya genelinde ne kadar eklemlendiği her zamankinden daha açık görülmektedir.
Eşi görülmemiş düzeyde sosyal ve ekonomik bozulmalar geniş ve küresel düşünmeyi, yeni stratejiler ve insani ilerleme ilişkin bütünsel göstergeleri gerektirmektedir.
Devamı Z Raporu Temmuz 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...