Dünya ekseni doğuya kayarken E7’nin yıldızı olabiliriz

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Endonezya, Rusya, E7 olarak adlandırılan ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkelerin ortak özellikleri; genç nüfus, sahip oldukları yeraltı zenginlikleri ve hızlı büyüyen ülke olmalarıdır. Danışmanlık ve denetim şirketi Pricewaterhouse (PwC) tarafından hazırlanan rapora göre E7 ekonomilerinin, 2040 yılında G7 (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) ekonomilerinin iki katından daha büyük olması bekleniyor. 1995 yılında E7 ülkeleri G7 ülkelerinin yarısı kadar ekonomik büyüklüğe sahipken 2015 yılında aynı büyüklüğe ulaştılar. 2040 yılında E7’nin, G7’nin iki katı büyüklüğe ulaşması dünyadaki tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

E7’NİN YILDIZ ÜLKESİ TÜRKİYE Küresel ekonominin 2016-2050 yılları arasında yüzde 130 büyü- yeceği tahmin ediliyor. Küresel ekonominin yüzde 35’ini oluşturan E7 ülkeleri 2050’de yüzde 50’sini oluşturuyor. Genel bir tabloya baktığımızda Çin’in mevcut büyüme ivmesi ile 2030 yılından önce dünyanın en büyük ekonomisi, Hindistan’ın ise 2050 yılına kadar ABD’yi geride bırakarak dünyanın ikinci büyük ekonomisi olması bekleniyor. ABD dünya ekonomi liginde üçüncü sıraya gerilerken, Endonezya’nın, Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak 4. sıraya yükselmesi bekleniyor. 2050 yılından önce dünyadaki en büyük yedi ekonomiden altısı gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alabilir. Vietnam 2050 yılına en hızlı büyüyen ekonomi olarak 20. sıraya yükselebilir. Türkiye 2030 yılından önce İtalya’yı geride bırakarak, 2030 yılında SGP bazında dünyanın en büyük 12. ekonomisi, 2050 yılında ise 11. ekonomisi olması bekleniyor. Bu durumda Türkiye, 2050 yılında SGP bazında GSYİH büyüklüğü bakımından E7 ülkeleri arasında 2. sıradaki yerini koruyabilir. Türkiye buna göre, 2030 yılında 1.705 milyar dolar, 2050 yılında 4.087 milyar dolar büyüklüğe ulaşması tahmin ediliyor.

Devamı Derin Ekonomi Ağustos 2017 sayısında …

Dikkat çekenler...