DTÖ işlevini kaybediyor

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) birtakım uluslararası kurallara dayalı 1995 yılında kurulmuş ve bugün 164 üyesi olan bir kuruluş. Devletlerin uluslararası alanda karşılaştıkları ticari sorunları çözmek için başvurdukları yer.
DTÖ devletlerin ticaret politikalarını disiplini eden uluslararası ticaretin herkese sınırsız özgürlük tanımadığını belleten, yani orman yasası yerine hukukun üstünlüğünü benimseten bir ticaret anlaşmaları sistemidir.
DTÖ’ne getirilen herhangi bir sorun bir süreçten geçirilerek (danışma, panel, temyiz) mevzuata uygun olarak bütün ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı konsey tarafından karara bağlanır. DTÖ’nün başlıca işlevi; dünya ticaretinin serbestleşmesine katkıda bulunmak, ticari anlaşmazlıklara çözüm getirmek, ulusal ticaret politikalarını yaygınlaştırmak ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak şeklinde sıralanabilir.Üye ülkelerin ticari rejimlerini rapor haline getirerek dünya ticaretinin mevzuatının şeffaf olmasına da katkı yapar.

Devamı Derin Ekonomi Eylül 2018 sayısında…

 

Dikkat çekenler...