Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ekonomi yönetimi

Türk siyaseti, ekonominin yönetiminde pek çok farklı modeli denedi. Bugüne kadar ekonomi yönetiminde bürokratik hantallık ve çok başlılık etkin makro ve mikro politikaların başarısında en büyük engel oldu. 24 Haziran sadece bir siyasi tercih değil aynı zamanda kalkınma ve sürdürülebilir büyüme temelli Türkiye hedefinin seçimiydi. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bakanlık sayısı azaltılarak daha aktif bir yönetim sistemi ile Türkiye yoluna devam edecek.
YENİ EKONOMİ YÖNETİMİNİN KODLARI Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3’e indi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da “Ticaret Bakanlığı” adı altında birleştirildi. Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değişti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı ise “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” adıyla birleşti. Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı 4 ofis kuruldu. Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adlarını taşıyan bu birimler, insan kaynağının etkin ve verimli kullanımı, dijital dönüşüm ve hizmet kalitesinin artırılması ile Türkiye’nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi ve yeni finansal enstrümanların geliştirilmesinde rol alacak. Ekonomi yönetiminin lokomotifi, Hazine ve Maliye Bakanlığı olacak. Ekonomi politikalarının koordinasyonu bu bakanlık tarafından yürütülecek.

Devamı Derin Ekonomi Ağustos 2018 sayısında …

Dikkat çekenler...