Bu rüzgar bizi uçurur mu?

İnsanlığın ve teknolojinin bugünkü seviyelere ulaşmasında elbette petrolün çok önemli rolü oldu. Ancak yerkürenin karşı karşıya kaldığı tehlikeler, bizi daha az kirleten enerji türlerine yöneltiyor. Bütün dünyada fosil yakıt türleriyle rekabet edecek düzeyde olmasa da yenilenebilir enerjide önemli gelişmeler oluyor. Bu yolda erken davranan birçok ülkenin yenilenebilir enerji kullanımı, petrol ve doğalgaz kullanımını sollamış durumda.
Bu önemli dönüşümden büyük yarar görecek ülkelerden biri de kuşkusuz Türkiye. Çünkü Türkiye’nin elektrik talebi yılda ortalama yüzde 4,8 büyüyor. Bunun 2023’e kadar benzer hızda devam etmesi bekleniyor. Cari açığın dörtte üçünü oluşturan enerji ithalatını yenilenebilir kaynaklarla azaltmak, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak ile mümkün. Türkiye bu alanda önemli yatırımlar yapılıyor. “Milli Enerji ve Maden Politikaları” kapsamında planlanan rüzgar, güneş ve termal yatırımları artıyor. Ancak burada sadece rüzgarı ele alalım istedim.
Türkiye’nin rüzgar enerjisi açısından 38 bin megavat karasal, 10 bin megavat deniz üstü potansiyeli var. Ancak bu potansiyelin yalnızca yüzde 14’ünü kullanabiliyoruz şimdilik.
Az buz bir iş değil bu. Bu işin ihracatına da başladık. Şu anda Türkiye’deki rüzgar enerjisi sanayisindeki üretimin yaklaşık yüzde 35’i iç pazara sunuluyor, kalan kısmı ise ihraç ediliyor. Bu oranın yükseltilmesi için kalıcı bir teşvik mekanizması lazım. Bu dönüşümünde kritik rol üstlenmesi gereken kesimlerin başında sanayici, girişimci ve yatırımcılar geliyor. Ve bu kesimleri cesaretlendirecek adımlar da atılıyor. Türkiye’de yerli rüzgar türbin üretimi yapan kuruluşlara veya yerli güneş paneli geliştiren işletmelere destekten bahsediyorum. Çünkü bazı bankalar, böyle önemli ve kalıcı bir üretim için kapılarını çalan girişimcileri geri çevirebiliyor maalesef. Bunun için Enerji Bakanlığı’nın daha önce duyurduğu Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) önemli. Yerlilik mevzuatı ile gelişmeye başlayan rüzgar endüstrisi sayesinde Türkiye’de artık kule, kanat, jeneratör, dişli ve dişli kutusu ile bağlantı elemanlarının üretimi yapılıyor. Buradan yakaladığımız rüzgar ile geleceği yelken açabiliriz.

Devamı Derin Ekonomi Mayıs 2019 sayısında …

 

Dikkat çekenler...