5G teknolojisi ve Türkiye için önemi

Ülkemizde sanayileşme konusu devletin gündemine tekrar giriyor. ‘Yerli ve milli’ kelimelerini artık daha çok duyuyoruz. Sanayileşme, özellikle yeni teknolojik alanlarda, Türkiye açısından kalkınma ve yüksek gelir seviyelerini yakalama yolunda olmazsa olmaz bir alan.

Maalesef, başta kamu satın alma politikaları olmak üzere, gittikçe güçlenen bu kamusal hedef savunma sektörü dışında pek da başarıya ulaşamıyor. Örneğin kamu ve özel kaynaklarla büyük yatırımlar yapılan şehir hastanelerinde kullanılan tıbbi alet, makine ve cihazların neredeyse tamamı ithal edildi. Oysa tıbbi cihaz endüstrisi, Covid sürecinin de gösterdiği gibi kritik teknolojik alanların başında geliyor. Bir başka kritik teknolojik alan ise BTK tarafından yakından takip edilen 5G haberleşme teknolojileri. Bu alanda ülkemizde bir sanayi ve teknoloji kümesi kuruldu. Belki farkında değilsiniz ama ülkemiz 5G konusunda dünyada iddialı ülkeler arasında yer alıyor. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yedi farklı sektördeki kümelenmelerden biri olup, 2017 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK)’nın da desteği ile haberleşme sektöründeki firmaları bir araya getirerek rekabet güçlerini birleştirmek ve bu sektördeki alımların yerlilik oranlarını artırmak amacı ile kuruldu. İçerisinde bulunduğumuz yıl itibariyle 136 üye işletme ve 9000 çalışanı temsil ediyor. HTK, üyeleri ile birlikte yaptığı ortak proje ve benzeri çalışmalar sayesinde, haberleşme teknolojileri alanında 2017 yılında yüzde 0,98 olan yerlilik oranını, 2019 yılında yüzde 23’e çıkardı.

Devamı Z Raporu Haziran 2020 sayısında …

Dikkat çekenler...