2023 Irak yerel meclis seçimleri ve 2024 Türkiye yerel seçimleri

Irak’ta il valilerini seçecek yerel meclis seçimleri 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşti. Seçimlerde mezhep, etnik köken ve ideolojik görüş çerçevesinde örgütlenen partiler yarıştı ve seçimi boykot eden kesimler nedeniyle katılım yüzde 41 gibi düşük bir düzeyde gerçekleşti. İran yanlısı Şii, Kürt, Türkmen ve Arap siyasi partileri seçimde yarışarak il yöneticisi valiyi seçecek meclisleri oluşturdular. Kimlik siyasetinin anayasal düzenlemeye konu olduğu Irak’taki siyaset kurumunun işleyişi, Bosna-Hersek’te ABD’nin öngördüğü Boşnak-Sırp-Hırvat unsurlarına dayalı devlet organizasyonu bakımından paralellik göstermektedir. Ne Irak’ta ne de Bosna’da mevcut sistem kurulduktan sonra, ortaya çıkan sorunlara yönelik olarak mevcut sistemde yapısal düzeyde bir gözden geçirme veya reform yapılamamıştır. Dolayısıyla her iki ülkedeki model, bugünkü Ortadoğu ülkeleri için genel kabul gören bir referans değeri taşımamaktadır.

GÖÇMEN VE SIĞINMACI DOSTU TÜRKİYE

Özellikle Irak ve Suriye’de yerleşik Kürt nüfusu tarihsel olarak Türkiye’nin her zaman yakın kadrajında olmuştur. Turgut Özal ile somutlaşan Irak ve Suriye’deki Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelere yönelik ilgi, sonraki yıllarda zigzaglar çizerek bugüne kadar gelmiştir. Yakın tarihte Bulgaristan, Irak ve Suriye’de insan hakları ihlallerine ve etnik temizliğe maruz kalan kesimlerin sığındığı başlıca liman Türkiye olmuştur.

Devamı Z Raporu Ocak 2024 sayısında…

Dikkat çekenler...