TEMMUZ 2020 - Sayı

PANDEMİDEN SONRA YENİ JEOPOLİTİK

KOVİD-19 salgını, uzun süredir gündemde olan ABD-Çin rekabetini çatışma boyutuna taşıdı. Salgının şekillendirdiği yeni jeopolitik fay hatlarını kapağına taşıyan Z Raporu’nun yeni sayısı, gazete bayilerinde ve seçkin kitabevlerinde yerini aldı.

Dünya, jeopolitik rekabetin her geçen gün hız kazandığı bir dönemden geçiyor. Öyle ki, tüm dünyayı etkisi altına alan Çin kaynaklı Kovid-19 salgını dahi, bu trendi yavaşlatmadı, bilakisdaha da güçlendirdi. Z Raporu’nun Temmuz sayısı, salgının şekillendirdiği yeni jeopolitiği çeşitli boyutlarıyla ortaya seriyor.

ABD ve Çin’in salgın sürecinde karşılıklı attıkları adımlar ve yaptıkları açıklamalar, iki küresel güç arasındaki mücadeleninçatışma boyutuna geçtiğini gösterdi. ABD Başkanı DonaldTrump’ın ‘Çin virüsü’ tabirini kullanması da bu yeni dönemin miladını oluşturdu.

Öyle görünüyor ki, iki süper güç kaynaklarını, uzay da dahil olmak üzere geniş çaplı bir jeopolitik mücadele için daha fazla mobilize edecek. Washington ve Pekin’in özellikle Mayıs ayında uzay jeopolitiği alanında attığı adımlar, devletlerarası nüfuz mücadelesinin epey geniş bir zeminde yürütüleceğini açıkça ortaya koydu. Bu rekabette Avrupa’nın yerinin ise, belirleyici bir aktör olmaktan ziyade, paylaşım mücadelesinin yaşandığı coğrafyalardan biri olacağı düşünülüyor. Kapsamlı analizin ayrıntıları Z Raporu’nda…

YENİ KÜRESELLEŞME DİJİTAL OLACAK

Hayatımızda varlığını her geçen gün artıran dijitalleşmeyle birlikte küreselleşme kavramı da farklı açılardan tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar kapsamında bugünlerde küreselleşme kavramının içeriğinin değiştiği ve ilk ortaya atıldığı anlamından farklı anlamlar edindiği ifade ediliyor. Yükselen korumacılık duvarları ve dijital entegrasyonun birlikte yürümesi, ortaya farklı modelde bir küreselleşme çıkarıyor.

Sanayi devrimi ile başlayan ve Endüstri 4.0 ile devam eden değişim, dijital küreselleşme ile yeni bir evreye geçiyor. Dijitalleşmeye ayak uyduramayan kurum ve şirketler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Z Raporu, gelecekte de var olmayı hedefleyen kurumlara rehber olacak bilgiler sunuyor.

İSTİHDAM YÜKÜNÜ TAŞIYAN KOBİ’LERE DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işletmeleri koronavirüs salgınının etkilerinden korumayı amaçlayan 100 milyar TL’lik bir tedbir paketi açıklamıştı. ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ adı verilen paket, işletmelere sağlanan destekleri de kapsıyor.

Ülkemizde işletmelerin yüzde 99,8’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Katma değerin yüzde 55’ini, yatırımların yüzde 58’ini, ihracatın yüzde 55’ini KOBİ’ler gerçekleştiriyor ve asıl önemlisi istihdamın yüzde 78’ini onlar karşılıyorlar.

Küresel salgınla beraber dünyada işsizlik artarken, ülkeler yeni iflaslar olmasın, işsizlik artmasın diye KOBİ’lerini desteklemeye başladı. Tedbir paketlerinin daha çok vergi ertelemeleri, istihdam desteği ve yeni kredi imkanları sağlamak üzere şekillendiği dikkat çekiyor. Z Raporu, ABD’den Çin’e, Almanya’dan Japonya’ya, dünya ekonomisinde söz sahibi belli başlı ekonomilerin yanısıra Türkiye’nin küçük ve orta ölçekli işletmelere verdiği destekleri araştırdı.

GÜÇLÜ KALEMLER Z RAPORU’NDA

Yayına başladığı günden bu yana büyük beğeniyle takip edilen Z Raporu’nun yazar kadrosu, güçlü yorumlarıyla gündeme ilişkin farklı açış açıları sunuyor. Prof. Dr. Ömer Bolat, Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Doç. Dr. Kadir Tuna, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Dr. Mehmet Akif Soysal, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, yurt ve dünya gündemindeki gelişmeleri Z Raporu’nun Temmuz sayısında yorumladılar. Ayrıca Dr. Mustafa Özel ‘Katip Çelebi’nin yönetim felsefesi’ni kaleme alırken, analist Cüneyt Paksoy her ay olduğu gibi piyasadaki gelişmeleri, beklentileri ve ihtimalleri yorumladı.