EKİM 2018 - Sayı

ÜRETİM EKONOMİSİ MANİFESTOSU

Türkiye’nin ilk uluslararası ekonomi politik dergisi Derin Ekonomi’nin Ekim sayısı bu ay da dopdolu. Derginin kapak dosyası ‘Yeni Ekonomi Programı: Üretim Ekonomisi Manifestosu’ başlığını taşıyor.

Piyasaların merakla beklediği, ekonomide gelecek üç yılın vizyonunu ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı (YEP), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçen ay açıklandı. Genel hatları itibariyle denge, disiplin ve değişimi esas alan YEP, Türkiye’nin yüksek katma değer üreten ve bunu daha güçlü bir ihracatla destekleyen bir ekonomiye dönüşmesini hedeflerken, verimlilik ve tasarrufu artırmayı da amaçlıyor.

İş dünyası, ekonomistler ve bürokratların YEP için söylediklerinin yanısıra büyüme, enflasyon, işsizlik ve cari açık ile ilgili hedeflerin ne anlama geldiği, Derin Ekonomi’nin Ekim sayısında tüm ayrıntılarıyla ele alınıyor. Günlük basında yer almayan detaylar ve YEP’in başarısı için yapılması gerekenler, Derin Ekonomi’nin kapsamlı kapak dosyasında…

İDLİB DÜĞÜMÜNE SOÇİ ÇÖZÜMÜ

Soçi’de varılan İdlib mutabakatıyla, muhalifler ile Rejim güçleri tarafından kontrol edilen alanlar arasında, 15 Ekim 2018’e kadar 15-20 km genişliğinde silahlardan arındırılmış bir tampon bölgenin, Türkiye ve Rusya kuvvetlerince oluşturulmasına karar verildi. Büyük bir trajediye engel olan bu mutabakatla, Türkiye’ye karşı yürütülen melez saldırılara ve psikolojik harp faaliyetlerine de darbe vuruldu; Türkiye’nin Suriye’de barışı inşa eden devlet konumu pekiştirildi.

Mutabakat sahada karşılığını bulur ve askeri süreçten siyasi sürece geçiş havası Rejim, Rusya, İran ve Türkiye kontrolünde olan ülkenin büyük bölümüne yayılırsa, halihazırda süregiden anayasa süreci ile beraber bir silahsızlanma anlaşması da gündeme gelebilir. İblid mutabakatının neler getirdiği, dünya ve bölge için ne ifade ettiği sorularının yanıtı Derin Ekonomi’de ayrıntılarıyla ortaya konuyor.

TÜRKİYE TAM PROFESYONEL ORDUYA HAZIR MI?

Son bedelli düzenlemesinden sonra, profesyonel askerlik meselesi bir kez daha gündeme geldi. Yararlanma yaşının 25, talep edilen bedelin 15 bin TL olarak belirlenmesi, başka bir deyişle bedellinin tabana yayılması, Türkiye’nin tam profesyonel orduya epey yaklaştığına ilişkin net bir mesaj vermiş oldu. Nitekim bundan hemen sonra askerlik süresinin herkes için dokuz ay olarak düzenlenmesi, ilk üç aylık temel eğitimden sonra isteyenlerin karşılığını ödeyerek terhis olması, kalanlara ise asgari ücret ödenmesi seçeneği hemen gündeme geldi.

Yeni savunma teknolojileri, profesyonel askerliğe geçişi zorunlu kılıyor ancak bu iş o kadar kolay değil. Halihazırda NATO’nun en büyük üçüncü ordusu konumundaki TSK’nın tümüyle profesyonelleşmesi ciddi ve sürdürülebilir bir ekonomik kaynak gerektiriyor. İşin bir diğer kritik boyutu ise, doğru insan kaynağının bulunup iyi yetiştirilmesi… Derin Ekonomi, meseleyi ekonomik, demografik, siyasi, teknolojik ve stratejik tüm boyutlarıyla tartışmaya açıyor.

SEÇKİN YAZARLAR, DERİN ANALİZLER

Türkiye’den ve dünyadan seçkin kalemler her ay Derin Ekonomi’de, ekonomiye ve dünyadaki gelişmelere ilişkin yorumlarını paylaşıyor. Derginin son sayısında Doç. Dr. Ömer Bolat, Doç. Dr. Hatice Karahan, Ali Saydam, Aşkın Baysal, Doç. Dr. Kadir Tuna, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Prof. Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, Türkiye ve dünya gündemini derin analizler eşliğinde okurların dikkatine sunuyor.