DÜNYADA SAVAŞA VE BARIŞA YÖN VEREN 25 THINK TANK

Toplumların kaderine yön veren savaş ve barış kararlarının verilmesinde kritik rol oynayan ulusal güvenlik ve savunma odaklı düşünce kuruluşları (think tank’ler), global belirsizliklerin en üst seviyeye çıktığı son dönemde özellikle dikkat çekiyor. Dünya genelinde faaliyet gösteren 7 bin civarındaki düşünce kuruluşunun kayda değer bir kısmı, ulusal güvenlik ve savunma alanında fikir ve konsept üretiyor. Güvenlik gibi hassas bir konuda siyasi karar vericileri etkileme ve kamuoyunu yönlendirme kapasiteleri nedeniyle bu kuruluşlara özel bir önem atfediliyor. Amerika’dan Çin’e, Endonezya’dan Türkiye’ye kadar pek çok ülkeden seçtiğimiz, ulusal güvenlik, savunma ve dış ilişkiler alanında faaliyet gösteren etki gücü yüksek 25 düşünce kuruluşuna yer verdiğimiz bu araştırma, dünyada savaş ve barış politikalarının vardığı yeni menzillere de ışık tutuyor.

Yakup Kocaman / Kadriye Nilgün Tunçsiper / Esranur Eyupoğlu / Ezgi Çay

 

Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS)

Kuruluş: 1996

Merkez: Nanyang Teknoloji Üniversitesi – Singapur

Kurucu: Tony Tan Keng Yam
Singapur merkezli Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IDSS), Doğu Asya ve Güney Doğu Asya bölgesindeki en önemli savunma ve güvenlik think tank kuruluşlarından biri. Dünya deniz ticaretinin yüzde 30’dan fazlasının geçiş üssü olan Malaka Boğazı üzerinde yer alan Singapur, Batı ekonomileri ile Asya ekonomileri arasında bir köprü. Kurum, Çin, Endonezya ve Malezya araştırmaları dışında, savunma ve bölgesel güvenlik alanlarında dört farklı ana birim altında, çok sayıda aktif araştırmacılarla ve analistlerle çalışıyor. Kurum bünyesindeki Askeri Dönüşümler Programı 2003 yılında kuruldu. Program, askeri dönüşüm teori ve pratiği üzerine bilimsel ve politika ile ilgili uzmanlık geliştirmeyi amaçlıyor. Savunma ekonomisinin ve sanayileşmenin dönüşümü, savunma sanayinde dönüşüm, savunma sanayi politikaları, teknolojilerin yönetimi, savunma harcamalarındaki eğilimler ve insan kaynaklarının yönetimi başlıkları üzerine raporlar yayınlıyor. Savunma ve ulusal güvenlik alanında çalıştığı ana konu başlıkları arasında şunlar yer alıyor: Asya Pasifik’teki askeri modernizasyon faaliyetleri ve ABD’nin Asya Pasifik bölgesindeki askeri stratejileri, ABD’nin ve Asya Pasifik bölgesindeki orduların savunma teknolojilerindeki dönüşümleri de dahil olmak üzere askeri ve ulusal yaklaşımlar, ağ merkezli savaş, etki-temelli operasyonlar, siber savaş, özel harekatlar, konvansiyonel askeri operasyonlar ve savaş dışındaki operasyonlarda doktrinin dönüşümü ve operasyonel planlama ve strateji. IDSS, S. Rajaratnam School of International Studies’in (RSIS) en eski ve en büyük araştırma merkezi. 1996’da Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nde bağımsız bir araştırma enstitüsü olarak kuruldu. IDSS’nin oluşturucuları arasında Uluslararası Siyasi Şiddet ve
Terörle Mücadele Araştırmaları Merkezi (ICPVTR), Ulusal Güvenlik Mükemmeliyeti Merkezi (CENS) ve Asya Müzakere ve Çatışma Yönetimi Programı (APNCM) yer alıyor. Hedefleri, ulusal güvenlik, askeri teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanında araştırma yapmak. Aynı zamanda genel ve lisansüstü eğitim sağlamak. Okulun, hükümetten, iş dünyasından ve akademik çevrelerden seçkin yerel ve yabancı temsilcileri var.

German Institute for International and Security Affairs (SWP)

Kuruluş: 1962 Merkez: Münih – Almanya

Kurucu: Christoph Bertram

İstihdam ettiği kişi sayısı: 140
Almanya-Münih merkezli German Institute for International and Security Affairs (SWP), 1962’de özel girişimle kuruldu. Enstitü, politik karar alıcıları, uluslararası politika, dış politika ve güvenlik politikaları konusunda bilgilendiriyor. Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü’nün hizmetleri öncelikle Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarına ve Alman hükümetine yönelik. Avrupa’nın uluslararası siyaset alanındaki en bü
yük düşünce kuruluşu olan SWP, 2009 yılında Brüksel’de bir ofis açtı. Enstitü şu anda kendi başına yaklaşık 140 personel istihdam ediyor. “İyi fikirler daha iyi olacaksa, sorgulanmaya ihtiyaçları vardır.” felsefesiyle hareket eden kurum, siyasi parti veya başka bir kuruma herhangi bir programa veya çıkar grubuna bağlı olmadan Almanya adına hareket ediyor. Uluslararası Güvenlik Araştırma Bölümü altında, Avrupa ve Transatlantik güvenlik ilişkilerinden, kitle imha silahsızlandırılması, silahların kontrolü, silah teknolojisi, silah endüstrisi ve savunma gibi küresel meselelere kadar geniş bir yelpazede güvenlik konularını inceliyor. Ayrıca şu konular üzerinde araştırma raporları hazırlıyor: AB Savunma birimleri ve NATO’nun gelişimi ve beklentileri, çatışma potansiyeli de dahil olmak üzere Atlantik bölgesinde ve Avrupa çapında yapısal gelişmeler,A vrupa savunma işbirliği,y eni teknoloji ve seçeneklerin sunulmasının, bu teknolojinin kullanılmasının ve silahların kontrolünün getirdiği sınırlamaların stratejik ve operasyonel sonuçları,  füze savunmasının beklentileri ve stratejik etkileri,  kitle imha silahlarının ve ilgili teknolojinin çoğalmasının ve bunları içerecek şekilde tasarlanan uluslararası araçların eğilimleri ve sonuçları.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Ağustos 2018 sayısında….

Dikkat çekenler...