KARBONDiOKSiT YUTUP OKSİJEN YAYAN BiNALAR

Hava kirliliği sanayi devriminden bu yana şehirlerin en büyük sorunlarından biri. Kirli havayı yutan ve oksijen salan bina kaplamaları bu sorunu henüz kökten çözemese de önemli bir ilerleme sağlama potansiyeli barındırıyor

Özlem Has

Hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve uzun sürede atmosferde bulunması anlamına geliyor. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirleniyor ve bu durum yeryüzündeki canlı hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Problem sanayi devriminden sonra ve özellikle sanayileşmiş bölgelerde ortaya çıktı. Çevre problemlerinden sadece biri olmasına rağmen küreselleşen dünyada ülkeleri birbirlerine karşı sorumlu kılan en bağlayıcı kirlilik türü. Yanlızca bizim için değil yeryüzündeki tüm yaşam için hava kirliliği hayati bir tehlike olmaya başladı. Hatta ortalama yaşam süremizi bile azaltabiliyor. Bu da yapı sektöründe çevre dostu binaların yapılmasını gündeme getiriyor. Binaların amacı hava kirliliğini tamamen olmasa da bundan sonra giderek azaltmak. Bunu önlemek için de birçok mimar ve çevre bilimci araştırmalar yapıyor. Ve hava kirliliğini önlemek için oksijen yayan binaların havayı ne kadar temizleyeceği ile ilgileniyorlar. Onlara göre yeni bir yapı malzemesi, doğal bir orman görevi görerek havayı temizliyor. Söz konusu malzemenin kullanıldığı binalar hava kalitesini iyileştirmek için basit kimyasal reaksiyonlarla güneşten küçük bir yardım ile tetiklenebiliyor. Böylece söz konusu binalar çoğaldıkça hava kirliliği bazı bölgede önlenebiliyor. Onlarca yıldır, bilim adamları titanyum dioksitin iki özel etkisini ortak bir bileşik olarak çoğu üründe kullandı. Titanyum dioksit güneş ışığına maruz kaldığında süper bir hidrofil (suyu seven) yüzey oluştururken, organik madde yıkmak için bir katalizör gibi davranıyor. Meksika’da, İtalya’da yeni yapılan bazı binalarda titanyum dioksit kullanılmaya başlanarak çevreye olumlu katkı sağlanması planlanıyor.

Devamı Derin Ekonomi Nisan sayısında

Dikkat çekenler...