İslami Bankacılığa “Türkiye Ekolü”

İslami bankacılıktaki Malezya ve Körfez ekollerinin yanına Türkiye ekolü de eklenebilir mi? Katılım bankalarındaki danışma kurullarının işleyişi konusunda BDDK ve TKBB tarafından düzenlenen çalıştay ve yayınlanan rapor bu konuda önemli ipuçları veriyor

Özlem Has / Editör

özlemm

İslami bankacılık olarak adlandırılan bizim ise “Katılım Bankacılığı” dediğimiz kurumların yapısı, işleyişi konusunda dünyada iki “ekol” bulunuyor. İlki, Malezya, Endonezya, Singapur ve diğer ülkelerin oluşturduğu Güney Doğu Asya’daki “Malezya Ekolü.” İkincisi ise Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez sermayesinin oluşturduğu “Körfez Ekolü”.
Türkiye ise 25 yıllık tecrübesine rağmen bu iki ekolden beslenen eklektik bir modele sahip. Çeyrek yüz yıllık tecrübeye rağmen bir ekolün olmaması bir eksiklik mi? Türkiye bankacılık sistemi içinde payı sürekli artan ve kamu bankalarının da bu sisteme dahil olması ile gelecekte daha büyük bir pay alacağı kesin olan bu sistemin kendi kurallarının henüz oluşmamış olması konunun uzmanlarına göre ciddi bir eksiklik. Çünkü İslami ilimler her ülkeye göre benzer ve farklı durumlar sergileyebilir ve her ülkenin bir İslami finansı okuma dili var.

Raporda dile getirilen en önemli husus bir üst veya merkezi kurulun kurulması gerektiği önerisi oldu. Yine konunun uzmanlarına göre bu çalışmalar Türkiye’nin, İslami Bankacılık’ta “ekol” olma yolunda attığı önemli adımlar.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Şubat sayısında…

Dikkat çekenler...