YENiLENEBiLiR ENERJiNiN YÜKSELiŞi BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Sabiha Kötek

Yenilenebilir enerji, tarihin en ucuz dönemini yaşayan kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara rağmen hızla gelişip büyüyor. Ucuzlayan maliyetler, gelişen teknoloji ve çevre hassasiyetinin artmasıyla yakalanan bu seyir ile yenilenebilir enerji dünya genelinde tahminlerin çok üzerinde bir gelişme kaydediyor. Özellikle 2015 yılı yenilenebilir enerjide olağanüstü bir yıl olurken, birçok ülke de enerji ihtiyaçlarının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladı

sabiha

Güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, dalga ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, harcanan paralar ve eklenen kapasite oranları son on yıldır artış seyrini koruyor. Ancak 2015 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarında adeta bir rekorlar yılı oldu. 2016 BP Enerji İstatistikleri Raporu’na göre, elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir enerji yüzde 15,2 artarken yenilenebilir enerji kaynakları da küresel enerji üretiminin yüzde 6,7’sine ulaşarak rekor kırdı. Dünya enerji tüketiminde de yenilenebilir enerjinin payı yükseldi. Son on yılda yenilenebilir enerjinin dünya enerji tüketimindeki payı yüzde 1’den yüzde 2.8’e yükseldi.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Ağustos 2016 sayısında…

 

Dikkat çekenler...